Univerzitou to nekončí!

 

V České republice získají veterinární lékaři oprávnění léčit pacienty ukončením povinného veterinárního vzdělání po 6ti letech univerzity. Naprostou většinu našich schopností ale musíme získat vlastními zkušenostmi. Bez kvalitních a aktuálních odborných informací a vědomostí je to však prakticky nemožné. Proto absolvujeme každoročně celou řadu zpravidla víkendových vzdělávacích kongresů a seminářů, kde při vynaložení nemalých finančích prostředků v době svého relativně vzácného volna získáváme nové poznatky a zkušenosti od věhlasných profesorů a pedagogů. Toto vzdělávání není povinné, vzhledem k absolvování dostatečného počtu klasifikovaného body jsme však již opakovaně splnili status "postgraduálního kontinuálního vzdělávání" stanoveného Komorou veterinárních lékařů. Seznam nejdůležitějších /zdaleka ne všech/ kongresů uvedeme pro vaši informaci postupně zde.

Aktualizováno: 19.4.2024

V dubnu 2024 jsme absolvovali veterinární kongres Vetfair v Hradci Králové na téma Endokrinologie II s prof. Ian Ramsey z University of Glaskow. U toho jsme domluvili objednávky léčiv a krmiv v celkové hodnotě kolem 500 tisíc Kč, díky čemuž jsme zajistili pro naše klienty příznivější ceny některých produktů až o několik desítek procent. 

V listopadu jsme absolvovali jako téměř každoročně veterinární kongres v Hradci Králové na téma traumatologie. Vzhledem k potřebě zvládnout krizové situace při úrazech jsme celý cyklus přednášek absolvovali se sestřičkou Petrou oba. Přednášející byli velmi erudovaní - Dr. Raušerová (VetUni, klinika Vyškov), Dr. Tomek (klinika Jaggy) a Dr. Beránek (Kentdale Referrals UK). 

V prosinci proběhl celovíkendový konres České asociace veterinárních lékařů malých zvířat a České asociace veterinárních sester, kterých jsme s Petrou členy. Užili jsme si velmi náročný, ale rozhodně zajímavý celodenní cyklus přednášek (jak v sobotu, tak v neděli) v O2 Universum v Praze. Téma Dermatologie a imunologie zpracovali Prof. Ralf Mueller a jeho manželka Dr. S. Betteney z univerzity v Mnichově. Sesterský seminář byl pestrou směsí seminářů na témata, která denně sestřičky řeší - péče o mláďata, poruchy chování, hormonální potíže u koček a další. Víkend byl opravdu náročný, od brzkých ranních hodin, abychom se ve sněhové kalamitě dostali včas oba dva dny na místo konání a pozdě večer návrat domů. 

Postgraduální vzdělávání - vybrané absolvované odborné semináře MVDr. Milan Richter

Od nejnovějších, uvedeny jsou pouze velké celodenní semináře:

Veterinární kongres Vetfair 4/2024 v Hradci Králové na téma Endokrinologie II s prof. Ian Ramsey z University of Glasgow

Výroční konference ČAVLMZ Dermatologie a imunitní poruchy - prof. R. Mueller a S. Betteney - dvoudenní kongres O2 universum Praha 12/2023

Vetclasses - Traumatologie Dr. Raušerová, Dr. Tomek, Dr. Beránek (UK) - Hradec Králové 11/2023

Kurz radiologického registranta, opravňující vlastnit a dozorovat provoz rentgenového zařízení - 3/2023

V obdoví Covidových restrikcí a následně několik webinářů a online seminářů - např. ČAVLMZ online konference, Desinfekce ve veterinární praxi Tecro ... 

Gastroenterologický seminář - Pasohlávky u Brna, 10/2021

Kongres Vetclasses Hradec Králové - Neurologie 10/2019

Zkouška registranta rentgenového zařízení dle nového Atomového zákona - prodloužení možnosti legálně vlastnit a používat digitální rtg zařízení - Liberec - Atomvet 4/2018

Seminář KVL Praha - euthanasie, evropské nařízení o nakládání s osobními údaji, EET a další témata - 7.2.2018

Seminář dermatologie Praha -  Dr. Panáková, Tim Nuttall MDV Edinburg a kol. zima/2017 

Kongres Vetclasses Hradec Králové - Kardiologie s prof. Boswoodem 10/2017

Kongres Vetfaire Hradec Králové - seminář na téma dermatologie s prof. D. Deboerem a Dr. J. Ryníčkem 4/2017

Kongres asociace ČAVLMZ Brno - pokračování semináře s prof. M. Willardem 11/2016

Vetclasses Hradec Králové - dvoudenní kongres gastroenterologie a chirurgie s prof. M. Willardem a T.W. Fossum z Texasské univerzity 10/2016

... (starší semináře budou zveřejněny později)

 

Postgraduální vzdělávání - absolvované odborné semináře Petra Richterová

od nejnovějšího:

Konference ČAVLMZ sekce ČAVS - Porodnictví, endokrinologie, etoogie a chování, Zoonózy a další - O2 Univerzum Praha 12/2023

Vetclasses Hradec Králové - Traumatologie v praxi 11/2023

Tecro - desinfekce ve veterinární praxi 2022

Gastroenterologie HIlls - Pasohlávky u Brna 10/2021

Vetclasses Hradec Králové - kongres na téma reprodukce a porodnictví 10/2019

Vetclasses Hradec Králové - kongres na téma fyzioterapie pokračování 10/2017

Vetfaire Hradec Králové - seminář na téma fyzioterapie a rehabilitace 4/2017

Konference ČAVS - Brno 11/2016

Vetclasses Hradec Králové - seminář pro techniky 10/2016

starší kongresy a semináře budou doplněny později...