Co nabízíme

Péče o psy a kočky

- naše hlavní pole působnosti - už víc jak dvacet let se věnujeme péči o psy a kočky, zejména v oblastech:

- interní péče - hlavní náplní je diagnostika a terapie nejčastějších chorob - infekcí, hormonálních poruch, gynekologických obtíží, porodnictví a další ...

- chirurgická péče - břišní operace (trávicí, močopohlavní, onkologické), odstranění tumorů, kožní plastiky a další ...

- stomatologická péče - sanace parondontu a odstranění zubního kamene, extrakce poškožených zubů, stomatochirurgie a další ...

- traumatologická péče - řešení úrazů, poranění a nejběžnějších otrav

- zobrazovací vyšetření - digitální rentgen, doplerovský ultrazvuk, mikroskop, krevní analyzátory a další přístroje nám denně slouží k stanovení diagnózy.

- odborné poradenství - výživa, obezitologie, porodnictví a neonatologie - péče o narozená mláďata, geriatrická péče o staré a přestárlé a další ...

- preventivní programy - vakcinační a antiparazitární péče je nedílnou součástí ochrany osob žijících v kontaktu s mazlíčky. 

- poruchy chování - přestože nemáme tolik času věnovat se této velmi rozšířené problematice tak, jak by si zaloužila, snažíme se alespoň v nejčastějších a nejpalčivějších situacích majitelům poskytnout vodítko a odborný etologicko psychologický pohled na problémovou situaci, ve které se jeho mazlíček může nacházet. Často je však velkou bariérou ve snaze o úspěšné řešení psychosociálních a etologických obtíží neochota majitele vidět situaci takovou, jaká skutečně je. 

Péče o hlodavce

- přestože máme s péčí o hlodavce poměrně bohaté zkušenosti, nepatří tato početná skupina mazlíčků mezi časté případy řešené na našem pracovišti. Vzhledem k velikosti pacientů a z toho vyplývajících omezených možností diagnostiky je obvyklý klinický a terapeutický přístup - to znamená řešíme to, co na pacientovi vidíme, slyšíme a nahmatáme.